C&F Net Releaser

Využíva silné neodýmové magnety. Keď budete chcieť podberák uvoľniť, stačí potiahnuť.

Dl´žka pružiny: 1200 mm

33,90 €