Čierny Grinďaj

Napodobenina Hlaváča, ktorý je prirodzenou potravou lososovitých rýb a jalcov.

Veľkosť háčika č.6

3,50 €